Muizen en ratten

Knaagdieren

Muizen en ratten vormen een risico voor de volksgezondheid, hygiëne en uw imago. Deze knaagdieren passen zich uitstekend aan in een veranderende omgeving, planten zich snel voort en zijn overbrengers van ziektes als Hantavirus en de ziekte van Weil. Deze kraagdieren kunnen grote schade toebrengen aan uw pand maar ook aan apparatuur, meubilair en goederen. En doordat zij ook aan elektrische kabels knagen, kunnen zij zelfs brand veroorzaken.

Voornamelijk bij voedselverwerkende bedrijven wordt geacht ketengericht te voorkomen dat knaagdieren een risico vormen voor producten.

Het lukt Elis Pest Control altijd om preventieve maatregelen voor muizen en ratten in te zetten, wij gebruiken maar bij 2% van onze klanten gif. Met deze klanten hebben wij al afspraken staan om dit gif te verminderen door middel van monitoren. Wij proberen dit áltijd te verminderen.

Snelle en effectieve service

Wij zorgen ervoor dat uw medewerkers, uw producten en uw klanten geen overlast zullen ondervinden van muizen en ratten. Wij kijken samen met u waar de oorzaak van de overlast zich bevindt. Hierop volgend zal ons personeel op strategische plekken monitor punten neerzetten. Deze punten zullen frequent worden geïnspecteerd.
Mocht het voorkomen dat er op deze monitor punten activiteit wordt aangetroffen, dan gaan wij samen met u opnieuw op zoek naar de oorzaak. De oorzaak zal preventief verwijderd worden, waar mogelijk.
Ons Pest Control personeel zijn allen experts op het gebied van ongediertebeheersing, bouwkundige ingrepen en hygiëne. Komt de overlast bijvoorbeeld door de gaten en kieren van uw pand? Dan zorgen wij, samen met u dat deze gaten gedicht worden

 • Kunnen ratten en muizen gevaarlijk zijn voor de gezondheid?

  Ratten en muizen zijn overbrengers van ziekten als Salmonella, Hantavirus en ziekte van Weil. Hierdoor vormen knaagdieren een groot risico voor uw gezondheid en de voedselveiligheid. Voorkom daarom overlast en bestrijdt deze knaagdieren voordat ze een plaag vormen en voor imago schade zorgen.

 • Ik heb overlast van ratten en/of muizen, wat moet ik doen?

  Ratten en muizen veroorzaken schade als het gevolg van knagen. Ze geven overlast doordat zij uw eigendommen vernielen, maar ook omdat zij uitwerpselen achterlaten en ziektes met zich mee dragen die overgedragen kunnen worden op de mens.

  Als u ratten en/of muizen heeft gezien of meerdere uitwerpselen, keutels of unine, heeft gevonden, schakel dan een expert. Met effectieve middelen bestrijden wij de knaagdieren om te voorkomen dat zij extra overlast veroorzaken. 

 • Ik werk in een voedselverwerkend bedrijf waar we overlast hebben van ratten en muizen. Aan welke normeringen voldoet jullie bestrijding?

  Elis Pest Control werkt conform GMP, BRC, IFS, AIB en Tesco certificeringen. Daarbij voeren wij onze werkzaamheden conform IPM (Integrated Pest Management) uit, waarbij alles wordt vastgelegd in overzichtelijke rapportages en trendanalyses die u kunt overhandigen aan auditors.

Onze service

Om tot een plan van aanpak kunnen komen inspecteren we uw terrein, pand en/of object uitvoerig. Tijdens deze inspectieronde wordt gekeken waar in uw pand een verbetering kan worden aangebracht om ongedierte te weren.

Insecten zullen op een aantal specifieke punten wellicht geen invloed hebben op uw bedrijfsvoering maar kunnen wel andere ongedierte aantrekken waar u wellicht wel hinder van kan ondervinden zoals bijvoorbeeld een vleermuis die uw alarm kan laten afgaan. Uiteraard kunt u van ons een volledige rapportage verwachten met adviezen ten behoeve van een gedegen wering tegen plaagdieren.

 

Onze service pest control

Waarom kiezen voor Elis?

 • Group Picto Innovation

  Advies van onze experts

  Onze adviseurs bepalen samen met u hoe Elis het best in uw behoeften kan voorzien.

 • Picto_customer needs

  Elis ontzorgt

  Dankzij onze diensten werken uw medewerkers altijd veilig en hygiënisch.

 • Evoluer

  Kwaliteit gegarandeerd

  Wij leveren kwaliteit zodat u gerust uw audits doorkomt.

 • Group Picto Consolidate Position

  MVO zit in ons DNA

  Onze dienstverlening is circulair. Een lange levensduur van onze producten wordt veroorzaakt door hoogstaande kwaliteit en regelmatige reiniging en reparatie.

Interesse in onze ongediertebeheersing?