Normeringen

Een ongeluk zit in een klein hoekje

Risico's zijn overal; binnen en buiten uw organisatie. Om deze risico's in kaart te brengen is iedere organisatie verplicht om vanuit de arbeidsomstandighedenwet een RI&E (risico-inventarisatie en evaluatie) te doen. Om risico's te minimaliseren moeten er maatregelen worden getroffen. Dit begint bij veilige arbeidsprocessen en machines. Ook gezond verstand kan risico's elimineren. Echter zit een ongeluk in een klein hoekje. Om toch veilig te kunnen werken, zijn er beschermende kleding en persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) ontwikkeld die door de werkgever beschikbaar moeten worden gesteld.

Persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheidskleding moet voldoen aan normeringen.

Bekijk alle normeringen

 • EN-1149_0.svg

  EN 1149-5 - Explosiegevaar

  Antistatische werkkleding voorkomt dat er door elektrostatische oplading vonken ontstaan, die brand of explosies kunnen veroorzaken. EN 1149-5 is een overkoepelende norm.
  Deze norm is onderdeel van een serie normen in verband met uiteenlopende toepassingen en materialen.

 • IEC-61482_0.svg

  IEC 61482 - Elektrische vlamboog

  De IEC 61482-norm is opgesteld voor kleding die bescherming biedt tegen de thermische gevolgen van een elektrische boog.

 • EN-14058_1.svg

  EN 14058 - Koele omgevingen

  Beschermende kleding voor de bescherming tegen koele omstandigheden. We hebben het dan over temperaturen > -5 °C. Dit kan outdoor kleding zijn, maar ook kleding voor de constructie– of foodindustrie. Luchtdoorlaatbaarheid (wind) en waterdichtheid zijn daarom optioneel.

 • EN-342_0.svg

  EN 342 - Koude omgevingen

  EN 342:2004 Beschermende kleding – Kledingstukken en kledingensembles voor bescherming tegen kou.
  Deze norm legt vereisten en testmethoden vast voor kledingstukken en kledingensembles (overall of tweedelig pak) voor bescherming tegen een koude omgeving, gekenmerkt door een combinatie van vochtigheid, wind en een luchttemperatuur lager dan -5 °C. De norm behandelt geen specifieke vereisten voor hoofd-, hand- en voetbescherming.

 • EN-13034_0.svg

  EN 13034 - Vloeibare chemicaliën

  Beschermende kleding tegen vloeibare chemicaliën – Vereisten voor kleding die een beperkte bescherming biedt tegen vloeibare chemicaliën (Type 6 kleding).
  Deze norm legt de vereisten en testmethoden vast voor chemische beschermingspakken van type 6, zowel pakken voor éénmalig gebruik als herbruikbare pakken. Voor bijbehorende uitrustingen, zoals handschoenen en laarzen, die geen integraal deel uitmaken van het pak wordt verwezen naar de overeenkomstige productnormen.
  Type 6-kleding, is kleding die een beperkte bescherming biedt tegen kleine spatten of een lichte nevel van chemische vloeistoffen. Over het algemeen zal deze kleding gemaakt zijn uit vloeistofafstotende, maar niet volledig vloeistofdichte materialen.

 • EN-ISO-20471_0.svg

  EN ISO 20471 - Hoge zichtbaarheid

  De hoge zichtbaarheidskleding, die genormeerd is volgens deze norm, valt in risicoklasse II. Het cijfer naast het pictogram geeft aan in welke klasse het artikel valt. Dat hangt af van de minimale oppervlakte fluorescerend en reflecterend materiaal:
  Klasse 3: vergt 0,8 m2 fluo oppervlak en 0,2 m2 reflecterend oppervlak.
  Klasse 2: vergt 0,5 m2 fluo oppervlak en 0,13 m2 reflecterend.
  Klasse 1: vergt 0,14 m2 fluo oppervlak en 0,10 m2 reflecterend oppervlak.
  De achtergrond, het fluorescerende materiaal, is toegestaan in de kleuren oranje, geel en rood.
  Tevens worden er in de norm EN ISO 20471 eisen gesteld aan de kleurechtheid van zowel de fluorescerende kleuren als de contrastkleuren.

 • EN-ISO-11611_0.svg

  EN ISO 11611 - Lassen en slijpen

  EN ISO 11611:2007 Beschermende kleding voor gebruik bij het lassen en verwante processen. EN ISO 11611 is de opvolger van EN 470-1.
  Deze norm legt de vereisten vast voor laskleding. Het betreft hier kleding die bij normale temperaturen een hele dag (8 uur) gedragen kan worden en bescherming biedt tegen kleine spatten van gesmolten metaal, toevallig vlamcontact en UV-straling.
  De norm handelt niet over beschermende kleding die gedragen wordt bij speciale laswerkzaamheden.

 • EN-ISO-11612_0.svg

  EN ISO 11612 - Hitte, vlammen en vuur

  EN ISO 11612: beschermkleding voor werknemers blootgesteld aan hitte en vlammen, met uitzondering van lassers en brandweerlui.
  De drager wordt beschermd tegen korte contacten met een vlam, evenals (tot op zekere hoogte) tegen convectieve- en stralingshitte. De EN ISO 11612 is de opvolger van de EN 531.
  De norm kent met betrekking tot het doek een aantal testen. De resultaten van deze testen worden weergegeven door de letters A, B, C, D, E en F. Staat er een letter niet genoemd, of is de klasse “0” dan is de laagste waarde niet gehaald, of werd de test is niet uitgevoerd. De kleding biedt dan geen bescherming tegen deze eigenschap.