Nieuws

Onze groei naar sociaal ondernemerschap erkend met een PSO-certificering!

Met trots heeft Elis onlangs Trede 2 van de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) behaald. De PSO is het wetenschappelijk onderbouwde meetinstrument én keurmerk van TNO dat de mate van sociaal ondernemen objectief meet en zichtbaar maakt. Uit de onafhankelijke toetsing door een certificerende instelling blijkt dat Elis op een kwalitatief goede wijze werkgelegenheid biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Dit impliceert dat we aanzienlijk beter presteren dan gemiddeld.

PSO-keurmerk

PSO stimuleert inclusief werkgeverschap in Nederland

Het doel van de PSO is om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op een duurzame en een kwalitatief goede wijze aan werk te helpen. Dit doen we door in de eigen organisatie werkplekken te faciliteren. Hiermee tonen we ook aan duurzaam werk te maken van Social return. Daarnaast streven we ernaar om andere organisaties te stimuleren om zich te verdiepen sociaal ondernemerschap. Want, wanneer meer organisaties sociaal ondernemen, groeien we samen naar een inclusievere samenleving toe.

Niveaus van de PSO-Prestatieladder

Het PSO-keurmerk kent vijf prestatieniveaus: de Aspirant-status, Basistrede, Trede 1, Trede 2 en Trede 3. Organisaties die de intentie hebben om socialer te ondernemen kunnen een Aspirant-status behalen om aantoonbaar te starten met socialer ondernemen. Het idee achter de Trede-benadering is dat organisaties kunnen groeien op de PSO-Prestatieladder door op een duurzame wijze meer werkgelegenheid te bieden.

Streven naar een meer inclusieve maatschappij

Het behalen van de certificering op Trede 2 vervult ons niet alleen met trots, maar moedigt ons ook aan om continu te streven naar een meer inclusieve maatschappij en werkomgeving bij Elis. We zijn dankbaar voor alle medewerkers die hebben bijgedragen aan dit succes. Samen zetten we ons in om een positief verschil te maken in de wereld van sociaal ondernemerschap!

Meer informatie over de PSO? Kijk dan op www.PSO-Nederland.nl.